Må bra – genom kunskap om dig själv

Du kan påverka ditt välbefinnande och din livslängd med hjälp av Ayurveda

Ayurveda passar både dig som är i fri från ohälsa och vill fortsätta att vara i balans och utvecklas. Och för dig som har kommit ur balans och vill få hjälp att återfå god hälsa.

Varför reagerar vissa människor med oro och stress medans andra blir agressiva?

Varför kan en del människor äta vad som helst utan att gå upp i vikt, medans andra bantar hela livet?

Ayurveda ger dig förståelse för samspelet mellan människor och natur samt mellan det fysiska, mentala och andliga.

Att uppnå balans genom Ayurveda innefatta kost- och levnadsråd, örter, behandlingar,  yoga och meditation.

 

Välkommen att boka tid!
Jag har mottagning med hälsorådgivning/coach-samtal och ger Ayurvediska behandlingar.

Håller i yoga klasser för både nybörjare som erfarna yogis

Samverkar även med andra aktörer, kontakta mig så bestämmer vi något som passar dig.

 

 

 

Mobil: 0706-15 50 62
E-post: Annsofi.ingemansson@gmail.com

Adress:
Erik Dahlbergsvägen 30G
37437 Karlshamn
Karta »

Ayurveda

Ayur = Livet   Veda = Vetande (kunskap)

Ayurveda är en gammal holistisk (= odelad, helhet) kunskap för naturlig hälsa och inre utveckling med mång tusen årig historia.

Enligt ayurveda är vårt immunförsvar perfekt konstruerat och förklarar att sjukdom och ohälsa kommer av att du inte vet vad som är rätt för just dig.

Tre doshor (Vata,Pitta,Kapha) energi bildar människans sammansättning och kan liknas vid människans genetiska kod.

Inom ayurveda försöker man hitta själva orsaken till den obalans eller sjukdom som individen har. Om man bara lindrar symtomen är det bara en tidsfråga innan problemen dyker upp igen, kanske på ett annat ställe i kroppen och i större utsträckning.

När du vet vem du är blir det lättare att förstå vad du mår bra av.

Ayurveda omfattar både friskvård (kost, motion, rutiner), hälsofrämjande åtgärder och åtgärder vid livsstils relaterade sjukdomar.
Förståelse för människors olikheter och unika resurser skiljer Ayurveda från västerländsk Hälso och sjukvård.

Syfte:

Självkännedom är första steget till att bygga en god hälsa.
Att hitta balans i ditt liv med hjälp av att se hela din livssituation och inte bara enstaka delar.

Hälsa och välbefinnande bygger på balans mellan kropp, sinne och själ.

Att veta vad, när och hur du bör äta är centralt för en god hälsa. En välfungerande tarm och matsmältning är nyckeln till ett friskt liv.

Det är inte bara obalanser, gifter och osund kost som får oss ur balans. Även stress och negativa tankar om oss själva gör att kropp och sinne hamnar i obalans och det har en stor inverkan på hur vi tillgodogör oss näringen i maten och för den delen även övriga intryck i våra liv.

Mål:

Lära känna sig själv för att förstå genom naturens visdom vad du mår bra av.

Målet är att du ska må bra, i stället för att ju äldre du blir förknippa ditt liv med sjukdom, smärta och ett inaktivt liv.
Hitta balans fysiskt, mentalt, andligt och socialt.


Ayurvediska Begrepp:

Dosha – Vata, Pitta och Kapha

Begrepp som ofta återkommer inom Ayurveda du kan se dem som tre naturkrafter eller energiformer. De reglerar alla egenskaper/funktioner i din kropp och i resten av universum.

Doshorna är direkt relaterade och uppbyggda av de fem elementen. De fem elementen och dess karakteristiska egenskaper används för att beskriva de tre naturkrafterna.

Vata – Rymd, luft
Kontrollerar alla rörelser: hjärtverksamhet, cirkulation, tarmrörelser, muskelrörelser, tankeprocess.
Rörelse är nyckel ordet för vata.
Personer med mycket vata är livliga, fantasifulla, och ofta mycket pratsamma. Lätt, kvick, rörlig
Sinnesorgan: Hörsel, Känsel

Pitta – Eld, lite vatten
Förbränning, aktivitet, energi.
Matsmältning, ämnesomsättning
Eld är nyckelordet för pitta
Personer med mycket pitta är en eldsjäl, dynamisk målmedveten och färgstark som brinner av iver, kan fatta beslut snabbt och tar naturligt en ledande roll.
Sinnesorgan: Syn

Kapha – jord och vatten.
Håller samman och ger struktur och stabilitet.
Ger dig styrka, immunförsvar, ger dina leder smörja och skyddar.
Stabilitet är nyckelordet för kapha.
Personer med mycket kapha är lugna, stabila och eftertänksamma, medkännande och tillmötesgående.
Sinnesorgan: Smak, lukt

Vata, Pitta och Kapha fungerar som ett team och uppträder alltid tillsammans även om de turas om att vara passiva eller aktiva.
Varje person har sin uppsättning av vata, pitta och kapha. Ofta har man en eller två som dominerar och lite mindre av den tredje.

Prakriti – Natur grundkonstitution. Det den/de kombinationen av doshor som dominerar dig vid födsel.

Vikriti – Kombination av de tre doshorna man har just nu inberäknat obalanser.

Agni – är bildligt talat elden som förbränner maten vi äter. Agni utgörs dels av kroppens olika matsmältningsenzymer och -safter, men agni finns på fler ställen i kroppen och innefattar även en ”psykisk matsmältning”.

Funktion:

  • Fysisk matsmältning
  • Transformera tankar och känslor
  • Forma friska vävnader
  • Skilja näringsämnen från slaggprodukter
  • Nedbrytning av gamla celler

Ama – är oförbrända slaggprodukter/restprodukter i kroppen som följd av dålig matsmältning. Kan vara av fysisk karaktär men även psykisk och känslomässig. Ama kan ses som en beläggning på tungan och kan upplevas som värk, trötthet eller seghet i kroppen men även mentalt.

Genom att veta vad som gynnar respektive missgynnar doshorna som tex årstiderna, dygns rutiner, känslostämningar mat och dryck blir det lättare att nå balans i doshorna och må bra.

Prana– Livsenergi/Livsglädje

Ojas– är det som bildas vid ämnesomsättningen (förutom restprodukter) när kroppen är i balans och ingen ama bildas,
kroppens subtila livselixir.

Yoga– en livsstil, levnadssätt man vill skapa balans mellan kropp och sinne. Inte bara utförandet av positioner/asanas. yoga kommer från verbet yuj “ att förena”

Dharma– Livsväg/livsuppgift


Historia:

Ayurveda har tillämpats i såväl Indien, Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien i flera tusen år.. Det handlar om naturens visdom och läran har förts vidare från generation till generation. Så småningom skrevs delar av denna lära ned, medan andra delar än idag bara existerar i en muntlig tradition. De bevarade texterna är från 300-400 f kr men de baseras på betydligt äldre original. Texterna är skrivna på sanskrit. När de fördes vidare genom muntlig tradition skedde det ofta i poetiskt versform långt innan någon försökte förmedla kunskap i skriven form, och så sker än idag. Det är en imponerande och ödmjuk undervisning som tillfredsställer både hjärta och hjärna.

Fram till 1800-talet var Ayurveda i Indien den huvudsaklig rådande hälsosystemet. Det var en naturlig och rik kunskapstradition med både förebyggande åtgärder och sjukvård. Redan under kung Ashokas tid, ca 200 år f Kr, utbildades många läkare och assistenter/sjuksköterskor. Flera sjukhus upprättades och örtagårdar anlades. Ayurveda fick en spridning i olika kulturer både i öst och väst. Såväl de gamla Grekerna, romarna, perserna och kineserna influerades av kunskaperna.

När europeerna började invadera Asien förändrade de mycket av de lokala traditionerna. År 1833 tvingade det brittiska företaget ostindiska kompaniet den indiska befolkningen att stänga alla ayurvediska skolor.Engelsmännen öppnade i stället det första västerländska universitet i Calcutta. Helhetssynen ersattes med det mer begränsande fragmentariska synsättet. Den inhemska traditionen förtrycktes i flera avseenden, speciellt i städerna. Där förbjöds även ayurveda- läkare fortsätta sin verksamhet och värdefull dokumentation brändes. Många läkare flyttade ut på landsbygden och tack vare den muntliga traditionen bevarades deras medicinska kunskap där. Idag är det paradoxalt nog vi västerlänningar som efterfrågar just dokumentation och evidens. (Evidens innebär att det som påstås kan upprepas gång på gång med oförändrat resultat.)

Att ayurvedan har överlevt genom tiderna visar en hel del av dess helhet, kvalite och styrka. Idag kommer den allt fler till del här i västvärlden genom ökat behov av och intresse för kompletterande och naturliga metoder och respekt för vår miljö.
De mest kända litterära verken som bevarats genom tiderna är de indiska Charaka Samhita från ca 1000- 600 år f Kr.
Källmaterial ” Skapa din hälsa med Ayurveda” Maivor Stigengreen

Ayurvedisk läkevetenskap har sedan c:a 1500 år före Kristus delats in i åtta inriktningar:

Invärtesmedicin – Kayachikitsa

Kirurgi – Sushruta Samhita

Ögon, öron, näsa, hals – Shalakya Tantra

Pediatrik, Obstetrik – Kaumarabhritya

Geriatrik – Vajikarana

Föryngring (förebyggande) – Rasayana Tantra

Psykiatri – Bhuta vidya

Toxikologi – Aganda tantra

I de vediska texterna uppmuntras det till dialog mellan medicinska traditioner.
Sverige har tex skrivit under who:s strategidokument rörande Traditionell medicin. I detta dokument lyfter Who fram flertal positiva aspekter med traditionell medicin men skriver också att det krävs forskning, utifrån bland annat patientsäkerhet, optimalt behandlingsresultat och kostnadseffektivitet. Den traditionella medicinen ska användas som behandlingsmetod där den ger goda behandlingsresultat, som ett komplement till den konventionella vården.