Mig

Mig

Mitt namn Ann-Sofi Ingemansson jag erbjuder hälsorådgivning och ayurvedisk massagebehandling.

Erfarenhet

Jag är utbildad sjuksköterska sedan 1993 och har arbetat inom hälso och sjukvård i många år. Jag är även utbildad inom intensivvård och anestesisjukvård och har arbetat på operation som narkossjuksköterska i 25 år. Min drivkraft i mitt yrke har varit möten med människor och att se varje människa med unika behov och en livshistoria.

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för hälsa. När jag började yoga fick jag upp ögonen för den både lite krångliga men också så fantastiska och logiska visdomen för naturlig hälsa – Ayurveda. Jag är nu utbildad Ayurvedisk Hälsorådgivare och har gått utbildningen på Ayurvedaskolan i Varberg.

Mitt mål och önskan är att genom mina erfarenheter och kunskaper kunna vägleda dig så att du kan lära känna dig själv dina behov för att nå balans och god hälsa i både kropp själ och sinne.

Jag har också ett stort intresse för och håller på att vidarutbilda mig inom näringslära och funktionsmedicin, som har en stark samhörighet med ayurveda (att se hela människan) och att ta reda på orsaken till problemet för att kunna åtgärda det långsiktigt. Inom funktionsmedicinen är en viktig faktor att det finns evidens och vetenskaplig kunskap bakom.

Komplement

Viktigt är att belysa att jag inte ställer några diagnoser eller har som syfte att ersätta någon sjukvård. Ayurveda och min kunskap ska ses som ett komplement för att nå balans. Jag tar mig tid att lyssna och vara ett bollplank för att vi tillsammans ska komma fram till vad som behövs för just du ska nå balans och god hälsa.

Riktlinjer

  • Jag arbetar under tystnadsplikt.
  • Information som lämnas till mig kommer inte någon tredje part tillhanda.
  • Jag ställer inga diagnoser
  • Jag ger råd inom kost, näring, örter, kosttillskott, livsstilsåtgärder.
  • Jag tar mig tid att lyssna på din historia och besvär som du vill komma till rätta med så att vi tillsammans kan lägga upp en plan med åtgärder som är bra för just dig.
  • Dessa åtgärder ersätter aldrig läkemedelsförskrivning eller andra direktiv från annan expertis utan är ett komplement.
  • Min rådgivning är ett komplement till skolmedicin och ett bollplank till dig som klient. Jag tar mig tid att lyssna.
  • God hälsa är så mycket mer än medicinska punktinsatser.

Värdegrund:

Orsak

Livsgnistan är en viktig tillgång i all förändring. Alla är unika med unika behov vid olika tillfällen. Kroppen är ett mästerverk som påverkas av inre och yttre händelser.

Eget ansvar

Du blir vad du äter och hur du lever! ohälsa och sjukdom härstammar oftast från matsmältning. Genom kunskap, insikt och stöttning har varje människa stor möjlighet att förändra sin livsstil och hälsa.

Långsiktighet

Förändring tar sin tid och ett långsiktigt perspektiv är förutsättning för god hälsa. Ayurveda är ingen quick-fix.
Balans är nyckeln till god hälsa som är en process som är präglad av osäkerhet och risktagande.
Sköter man om sin kropp mår själen bra och mår själen bra kan man sköta om sin kropp.

Ödmjukhet

Sökande efter fysisk och psykisk balans är ett livslångt arbete.
Kunskap är en färskvara och bör utvecklas löpande

Det jag har lärt mig hittills inom ayurveda är som att nudda vid evighetens visdom, som när en fågel flyger ner och fångar upp ett par droppar ur vattnet!